box3

Paket

Kategori är Paket, grupperad på tjänsteleverantör
Via fiber, Övriga telefonitjänster
375 kr/mån ex. moms
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
3 månader
Via fiber, Övriga telefonitjänster
720 kr/mån ex. moms
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
3 månader