GÖTA
Splitvision_skylt
Allt gräv- och installationsarbete är nu klart i ditt område

För dig som inte anslöt din villa under kampanjperioden, eller kanske precis köpt din villa, finns det fortfarande möjlighet att beställa en så kallad efteranslutning, med pris fr 24 900kr. S...u inte heller behöver betala för någon sådan. Om detta är av intresse vänligen kontakta oss enl. kontaktuppgifterna ovan så ser vi till att du får ut värdebevis och grävinstruktione.
Beställning Beställning 1 st 2%
Ansluten Ansluten 25 st 45%
Möjliga anslutningar: 55 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (18 st) beställningar för att gå vidare
1 av 18

Avslut i området

Vårt arbete i området är nästintill färdigt, endast enstaka adress ligger kvar för utförande. I och med detta har vi lämnat tillbaka ansvaret för vägarna till Borås Stad och Tekniska förvaltningen, som nu i vanlig ordning har hand om asfalteringen. Vi ser att en del vägytor redan har blivit asfalterade och hoppas att även resterande blir klara inom kort. Vi vill passa på a...

Tiden rusar iväg och hösten är här!

Efter lite personalbortfall pga Covid-19 har vi fått upp farten igen och all schakt är äntligen klar i området. Allt eftersom vi blåst klart kablarna har vi lämnat tillbaka ansvaret för vägarna till Tekniska förvaltningen i Borås stad, som nu får planera in arbetet gällande asfaltering utav gatorna. Installationer har redan skett på bla; Bockasjögatan 5 & 7, Gimlegatan 9 sam...

Installationer pågår!

Tiden rusar iväg och hösten är här! Schaktningen börjar närma sig slutet. Vi tycker själva att det gått relativt snabbt och smidigt. Hoppas att ni tycker det också. Nu återstår endast schakt på Islandsgatan. Detta sker vecka 38. Sedan kommer vi att lämna över ansvaret för asfalteringen till Tekniska förvaltningen på Borås stad. Tre stycken stamkablar återstår att b...

Vi tuffar på!

Så var det augusti och solen lyser som aldrig förr. Värmen till trots så går arbetet framåt i ert område. Samtliga projekteringsbesök är genomförda och schaktarbetet pågår nu för fullt. Näst på tur i schaktningen ligger Bredgatan och Götagatan. I samband med denna schaktning kommer vi tillfälligt att behöva stänga av parkeringen på Bredgatan, samt övre delen av Lore...

Nu är vi på gång!

Vår entreprenör Nätia, kommer att göra installationerna och de har påbörjat projekteringar av området. Några av er har redan haft projektering och några kommer bli kontaktade inom en snar framtid. Känner ni er osäkra eller inte vill ha hembesök på grund av Covid19 så får ni kontakta oss så får vi diskutera om vi kan finna en lösning. V.20 börjar vi schakta. Bockasjögatan ...

Byggbeslut är taget!

Lite mer än två veckor har nu passerat sen kampanjen i ditt område löpte ut, och vi har nu satt oss ner, sammanfattat och kunnat ta ett beslut. Trots att vi inte nådde upp till önskad anslutningsgrad har vi, efter att ha gått igenom samtliga avtal och sett att flertalet avtal gäller flerfamiljsanslutningar, kommit fram till att vi fortfarande har möjlighet att ansluta området som ...

Splitvision_skylt

Göta - Installera fiber till kampanjpris!

Vi erbjuder dig nu möjligheten att ansluta din villa/fastighet till vårt fiberbaserade öppna stadsnät, där du kan köpa tjänster för internet, tv och telefoni ifrån någon av alla de oberoende tjänsteleverantörerna som finns i vårt nät. Möjlighet att teckna avtal finns fram till 31 oktober 2019. För att kunna bygga i ditt område behöver vi minst 60 % anslutningsgrad, så ...