HJORTRYD
Statusuppdatering

Vi, samt Vattenfall har färdigställt all schaktning inom området, även stamkablarna är blåsta. Vecka 46 kommer teknikerna blåsa kundfiber. När denna delen är klar bokar vi in installationer med er. Beräknad start för installationerna är vecka 47 samt 48 och vår förhoppning är att alla hushåll skall vara installerade innan årsskiftet. Om du har några frågor är du som v...
gray Beställning 1 st 4%
gray Ansluten 13 st 52%
Möjliga anslutningar: 25 st

Nästa steg

Då var nästan all schakt utförd. Som ni säkert sett blev det lite mer arbete än planerat. Beroende på att tekniska förvaltningen valde att byta ut gatubelysningen. Nu väntar vi bara på att Vattenfall skall utföra sin schakt. När vattenfall är klara kommer matande fiberkabel blåsas i och installationer kommer bokas in. Om du har några frågor är du som vanligt varmt välko...

Hjortryd, installera fiber till kampanjpris

Vi erbjuder dig nu som boende i området Hjortryd möjlighet att ansluta din villa till vårt fiberbaserade öppna stadsnät, där kan du köpa tjänster för internet, tv och telefoni ifrån någon av alla de oberoende tjänsteleverantörerna som finns i vårt nät. Det är med anledning utav Vattenfalls grävning i delar av ditt område, samt den planerade asfalteringen ifrån Tekniska Förv...