ÖVRE BÄCKÄNG
Vårt arbete i ditt område är nu klart!

Samtliga kunder i ditt område har nu fått sin fiber installerad. Gatorna är städade efter utfört arbete och området är besiktigat och återlämnat till Borås Stads regi. Så det som återstår nu är asfalteringen i de kommunala ytorna. Denna del av arbetet har Borås Stad och Tekniska Förvaltningen ansvar för, så vid frågor kring detta hänvisar vi vänligen till Borås Stads...
Ansluten Ansluten 24 st 59%
Möjliga anslutningar: 41 st
Minimikrav
Vi behöver 60% (11 st) beställningar för att gå vidare
0 av 11

Statusuppdatering

Schaktningen i området leder mot sitt slut, och de flesta projekteringar är färdiga. Preliminär start för att blåsa stamkablar är vecka 47 samt 48. Strax efter det påbörjas kundinstallationerna. Vår förhoppning är att alla hushåll skall vara installerade innan årsskiftet. Om du har några frågor är du som vanligt varmt välkommen att ta kontakt med oss antingen på telefon 0...

Status uppdatering

Då var semestrarna över och projekteringen över området är färdigställt. Under de närmsta dagarna kommer ni bli kontaktade av en tekniker som kommer göra ett personligt projekteringsbesök för att gå igenom schakt på tomtmark samt invändig installation. Parallellt med projekteringsbesöken kommer schaktningen dra igång så smått. Schaktstart är planerat till v 38. Om du ...

Uppdatering samförläggning med Borås Stad

Som de flesta av er säkerligen redan vet så kommer delar av vår fibergrävning i området att göras som en samförläggning tillsammans med Borås Stad, detta gäller delar av Brämhultsvägen där en breddningen av cykel/gångbanan skall genomföras. Borås Stad har nu, efter lite vändningar fram och tillbaka, fått tillstånd att ta ner de önskade träden, men detta kommer inte kunna ...

Byggbeslut är taget!

Lite mer än två veckor har nu passerat sen kampanjen i ditt område löpte ut, och vi har nu satt oss ner, sammanfattat och kunnat ta ett beslut. Trots att vi inte nådde upp till önskad anslutningsgrad har vi, efter att ha gått igenom samtliga avtal och sett att flertalet avtal gäller flerfamiljsanslutningar, kommit fram till att vi fortfarande har möjlighet att ansluta området som ...

Kampanj avslutad Övre Bäckäng

Mars månad är nu slut och vi välkomnar istället vackra April, och i samband med detta avslutar vi den pågående kampanj vi haft i området. Då vi inte kommit upp i önskad anslutningsgrad kommer vi nu att se över samtliga inkomna avtal och därefter ta beslut kring hur vida anslutning fortfarande är möjlig. Så fort beslut är taget kommer detta att informeras till samtliga berörd...

Installera fiber till kampanjpris!

Vi erbjuder dig nu möjligheten att ansluta din villa/fastighet till vårt fiberbaserade öppna stadsnät, där du kan köpa tjänster för internet, tv och telefoni ifrån någon av alla de oberoende tjänsteleverantörerna som finns i vårt nät. Möjlighet att teckna avtal finns fram till 31 mars 2019. För att kunna bygga i ditt område behöver vi minst 60 % anslutningsgrad, så är d...